Uitgever: Forte Uitgevers
  • Nederlands
  • 1e druk
  • 9789058770042
  • Onbekende bindwijze
  • 128 pagina's

Recensie(s)

Deel uit de serie 100-vragenboekjes over verschillende sectoren van de paardenhouderij. Aan de hand van vragen wordt vrij uitgebreid ingegaan op de meest voorkomende gedragsproblemen bij paarden, hoe ermee om te gaan en ze, zo mogelijk, te verhelpen. Elk van de dertien hoofdstukken behandelt een onderwerp zoals problemen bij het rijden, het opzadelen, stalproblemen. In een, nuttige, korte inleiding worden algemene oorzaken van gedragsafwijkingen aangestipt. Een uitgebreide inhoudsopgave (zes pagina's) bevat alle vragen genummerd per hoofdstuk. Geen register, zodat wel gebladerd moet worden om een onderwerp te vinden.
(Biblion recensie, Rieke Bennink)